Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει Του Π.Δ. 407/80 Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Και Αγωγής Στην Προσχολική Ηλικία

21/12/2018 - 13:27 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
21/12/2018
Άλλο
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει Του Π.Δ. 407/80 Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Και Αγωγής Στην Προσχολική Ηλικία
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει Του Π.Δ. 407/80 Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Και Αγωγής Στην Προσχολική Ηλικία Της Σχολής Επιστήμων της Αγωγής του Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

21/12/2018 - 13:27