14ο Διεθνές Συνέδριο MIBES, 15-17 Φεβρουαρίου 2019 - LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT

19/12/2018 - 13:52 -- Aliki-Foteini K...
Ημ/νία:
19/12/2018
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Θέμα:
14ο Διεθνές Συνέδριο MIBES, 15-17 Φεβρουαρίου 2019 - LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες
19/12/2018 - 13:52