ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (Παλαιοτέρων εξαμήνων)

19/12/2018 - 12:05 -- Dimosthenis Nik...
Ημ/νία:
19/12/2018
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (Παλαιοτέρων εξαμήνων)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ (Παλαιοτέρων εξαμήνων)

 

Οι εξετάσεις του  Εργαστηρίων Λειτουργική Ανατομία Φυτών  & Μορφολογία Φυτών  (Παλαιοτέρων εξαμήνων)

 θα γίνουν  σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Από το Εργαστήριo

19/12/2018 - 12:05