Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών

19/12/2018 - 10:03 -- Sotiris Tjamos
Ημ/νία:
19/12/2018
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση των εργασιών του Εργαστηρίου του μαθήματος Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών θα πραγματοποιηθεί για τις ομάδες 1-10 την Τρίτη 8/1/2019 και για τις ομάδες 11-20 την Τρίτη 15/1/2019. Ώρα εξέτασης 11.30 

19/12/2018 - 10:03