ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 του μαθήματος ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

18/12/2018 - 16:19 -- Ιωάννης Κλώνης
Ημ/νία:
18/12/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 του μαθήματος ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 του μαθήματος ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η ύλη των εξετάσεων 2019, βάσει των παραδόσεων χειμερ. εξαμ. 2018 και του βιβλίου (3η αναθεωρημένη έκδοση), θα έχει ως εξής:
Κεφάλαιο 4 (ΟΧΙ ενότητες 4.10 και 4.11),
Κεφάλαιο 5 (ΟΧΙ τα Σχήματα 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13 και το κείμενο που αφορά σε αυτά, ΟΧΙ ενότητες 5.3.5 και 5.4),
Κεφάλαιο 6 (από την ενότητα 6.1.2 ΟΧΙ τα Σχήματα 6.4-6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15, 6.17, 6.18, 6.19 και το κείμενο που αφορά σε αυτά),
Κεφάλαιο 7 (ενότητες 7.1, 7.4, 7.5),
Κεφάλαιο 9 (ΟΧΙ ενότητες 9.3.2, 9.4.2, 9.4.4, 9.5.2),
Κεφάλαιο 10 (ενότητες 10.1, 10.3),
Κεφάλαιο 14 (ολόκληρο).

18/12/2018 - 16:19