ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

18/12/2018 - 14:09 -- Niki Proxenia
Ημ/νία:
18/12/2018
Εργαστήριο Οινολογίας
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. αναζητά άτομα τα οποία, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα στελεχώσουν ομάδα δοκιμαστών για οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων και στο μέλλον και αποσταγμάτων.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί, από 18 Δεκεμβρίου 2018 έως και 11 Ιανουαρίου 2018.

https://goo.gl/forms/uN1GAa9TfpPvLSU13

Δικαίωμα υποβολής έχουν υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και υποψήφιοι διδάκτορες στα δυο πρώτα έτη του διδακτορικού τους.

Επισημαίνεται ότι καθώς η διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης είναι χρονοβόρα, προτεραιότητα στην προτίμηση θα δοθεί σε άτομα τα οποία θα δηλώσουν μακρόχρονη διαθεσιμότητα.

 Πληροφορίες-επικοινωνία

Εργ. Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών, Γ.Π.Α.

Ευαγγελία Νάνου (nanoseva@yahoo.gr) ή Γεώργιος Κοτσερίδης (ykotseridis@aua.gr)

Τηλ: 210 5294719 

 

18/12/2018 - 14:09