ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΖΑΜΑΛΗ

17/12/2018 - 13:50 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
17/12/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΖΑΜΑΛΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Περικλής Τζαμαλής, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης στον πρωτογενή τομέα».

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 21.12.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στη Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

17/12/2018 - 13:50