Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 5ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία"

12/12/2018 - 11:27 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
12/12/2018
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 5ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία"
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου Τμήματος,  Ομάδες Α και Β : από Jani Hristo & Αθανασάκη Χριστίνα έως και Μάντζιου Μελισάνθη , του 5ου εξαμήνου, που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος «Γαλακτοκομία»  ότι η 2η Αναφορά των εργαστηριακών ασκήσεων μόνο για το 1ο Τμήμα θα γίνει τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 στην κα Δ. Κυτίνου.

Από Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

12/12/2018 - 11:27