ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΟΥ

12/12/2018 - 09:56 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
12/12/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Μαρία Κάζου, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Whole genome sequencing of the lactic acid bacteria Lactobacillus zymae, Lactobacillus acidipiscis and Lactobacillus rennini. Physiological, evolutionary and technological implications.” («Αλληλούχηση και χαρακτηρισμός των γονιδιωμάτων των οξυγαλακτικών βακτηρίων Lactobacillus zymae, Lactobacillus acidipiscis και Lactobacillus rennini. Φυσιολογικές, εξελικτικές και τεχνολογικές προεκτάσεις»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 14.12.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στη Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

12/12/2018 - 09:56