ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

07/12/2018 - 18:04 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
12/12/2018
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Απεντομώσεις και μυοκτονίες στους χώρους του Γ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους»

07/12/2018 - 18:04