ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

03/12/2018 - 16:18 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
03/12/2018
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κα. Χριστίνας Παπαδάκη με θέμα: «Ανάπτυξη καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας με σκοπό τον υπολογισμό οικολογικών παροχών» και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Δέρκα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 , στις 16:00 στην αίθουσα υψηλής τεχνολογίας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ  (2ο Όροφος, κτίριο Ρουσοπούλου).

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

03/12/2018 - 16:18