Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

03/12/2018 - 14:09 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
03/12/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

03/12/2018 - 14:09