Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ του ΤΕΖΠΥ ακ. ετ. 2018-19

29/11/2018 - 14:19 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
29/11/2018
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ του ΤΕΖΠΥ ακ. ετ. 2018-19
Συλλογικά Όργανα

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ του ΤΕΖΠΥ ακ. ετ. 2018-19

29/11/2018 - 14:19