ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

26/11/2018 - 16:39 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
26/11/2018
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αννα Μηλαίου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση Εφαρμογής της Επιτυχίας στην Ελλάδα των Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης, Τιμολόγησης και Ανάκτησης Κόστους Υπηρεσιών Υδατος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» (Επιβλέπων: Χ. Καραβίτης) την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στις 16:00 στην Αίθουσα Υψηλής Τεχνολογίας στο κτίριο Ρουσόπουλου.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

26/11/2018 - 16:39