τροποποίηση διεξαγωγής εργαστηρίου ΑΡΧΕΣ ΓΒΖ τμημα ΕΖΠΥ

26/11/2018 - 13:39 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
26/11/2018
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
τροποποίηση διεξαγωγής εργαστηρίου ΑΡΧΕΣ ΓΒΖ τμημα ΕΖΠΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

Τροποποίηση διεξαγωγής εργαστηρίου ΤΜΗΜΑ ΕΖΠΥ (διδάσκουσα:ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ Π)

 

Από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και μέχρι το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου, το εργαστήριο ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ για τους φοιτητές του τμήματος ΕΖΠΥ (διδάσκουσα : Κουτσούλη Π.) θα διεξάγεται στο αμφιθέατρο Β'Κεντρικού Κτηρίου από 14.30 μμ έως 16.15 μμ.

εκ του εργαστηρίου

26/11/2018 - 13:39