Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών

13/11/2018 - 14:31 -- Sotiris Tjamos
Ημ/νία:
13/11/2018
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών
Προπτυχιακές Σπουδές

Η 3η Εργαστηριακή Άσκηση του μαθήματος Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.30

13/11/2018 - 14:31