Η ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

13/11/2018 - 14:11 -- European Progra...
Ημ/νία:
13/11/2018
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Η ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη παρουσία σας έως την Παρασκευή
16/11/2018 στο τηλέφωνο 2251352101.

Από Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Συνημμένα: 
13/11/2018 - 14:11