ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

13/11/2018 - 09:46 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
13/11/2018
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Προκηρύξεις Θέσεων

Στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Αποστόλη Κουτίνα (Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) υπάρχουν διαθέσιμες δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα:
1) Ανάπτυξη βιοδιεργασιών για την παραγωγή βιοπολυμερών και συγκεκριμένα πολυ-υδροξυ-αλκανοϊκών εστέρων με εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων και στην παραγωγή βιοσύνθετων υλικών
Ο/Η υποψήφιος/α θα επικεντρωθεί αρχικά στην ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση παράπλευρων ρευμάτων από συγκεκριμένη βιομηχανία τροφίμων. Ακολούθως, θα βελτιστοποιήσει την παραγωγή πολυ-υδροξυ-αλκανοϊκών εστέρων μέσω βακτηριακών ζυμώσεων καθώς και το διαχωρισμό/καθαρισμό του βιοπολυμερούς από την κυτταρική μάζα. Θα μελετηθούν επίσης οι ιδιότητες του βιοπολυμερούς. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο/δίπλωμα Βιολόγου, Βιοτεχνολόγου, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Γεωπόνου ή συναφές δίπλωμα σπουδών.
2) Ανάπτυξη καινοτόμου βιοδιεργασίας για τον διαχωρισμό μεταβολικών προϊόντων με την εφαρμογή ηλεκτροχημικού κελιού κατά τη διάρκεια μικροβιακών ζυμώσεων
Ο/Η υποψήφιος/α θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου βιοαντιδραστήρα στον οποίο θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα μικροβιακή ζύμωση και διαχωρισμός ή/και ηλεκτρο-καταλυτική μετατροπή των παραγόμενων μεταβολικών προϊόντων. Θα μελετηθεί η επίδραση των παραγόμενων ηλεκτρονίων στο μεταβολισμό του μικροοργανισμού και στη βελτίωση της παραγωγής των μεταβολικών προϊόντων. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο/δίπλωμα Βιολόγου, Βιοτεχνολόγου, Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφές δίπλωμα σπουδών
Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών θα χρηματοδοτηθεί από τα αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα. Στα πλαίσια της εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών θα περιλαμβάνεται συνεργασία με πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email akoutinas@aua.gr ή στο τηλέφωνο 210-5294729

13/11/2018 - 09:46