προς φοιτητές/φοιτήτριες 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΖΠΥ_Αρχές Ζωικής Παραγωγής

11/11/2018 - 15:11 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
11/11/2018
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
προς φοιτητές/φοιτήτριες 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΖΠΥ_Αρχές Ζωικής Παραγωγής
Ακαδημαϊκά Θέματα

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα διεξαγωγής των εργαστηρίων από το αρχείο που επισυνάπτεται

εκ του εργαστηρίου

11/11/2018 - 15:11