Έκτακτο εργαστήριο αναπλήρωσης Ανατομίας-Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων για το Τμήμα ΕΦΠ (επιλογή)

08/11/2018 - 18:36 -- Christos Mpalaskas
Ημ/νία:
08/11/2018
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Θέμα:
Έκτακτο εργαστήριο αναπλήρωσης Ανατομίας-Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων για το Τμήμα ΕΦΠ (επιλογή)
Προπτυχιακές Σπουδές

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το εργαστήριο "Κυκλοφορικό και Αναπνευστικό Σύστημα" στις 09:30, για να αναπληρωθεί το χαμένο εργαστήριο λόγω κατάληψης.

Χρήστος Μπαλάσκας, Επίκουρος Καθηγητής

08/11/2018 - 18:36