Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Πρακτικά εκλογών

08/11/2018 - 09:39 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
08/11/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Πρακτικά εκλογών
Διοικητικά Θέματα

Πρακτικά εκλογών ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου διοικητικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

08/11/2018 - 09:39