ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (Θ & Ε) ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

06/11/2018 - 11:55 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
06/11/2018
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (Θ & Ε) ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ακαδημαϊκά Θέματα

    Καλούνται στο Εργαστήριο Αμπελολογίας, την Πέμπτη, 08/11/2018 και ώρα: 11:00- 13:00, όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν  να δουν τα γραπτά τους στο μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Θεωρία & Εργαστήριο)

06/11/2018 - 11:55