Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

06/11/2018 - 09:28 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
06/11/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Προς:

 

Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

-  κ. Νικόλαο Κοσμίδη, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α (επιβλέπων)

- κ. Χρήστο Γιαπιτζάκη, Επικ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

-  κ. Δημήτρη Βλαχάκη, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α

 

Κοιν.:

-  Σύλλογο Φοιτητών

-  Εργαστήρια του Γ.Π.Α.

- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Αντωνία Αγγελοπούλου

Θέμα: «Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης»

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Β’ στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αντωνίας Αγγελοπούλου, με θέμα: «Μελέτη στον Ελληνικό πληθυσμό δύο συχνών μεταλλαγών θρομβοφιλίας στα γονίδια των παραγόντων πήξεως II και V».

Α/Α: 
153
06/11/2018 - 09:28