ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (Θ-Ε) ΕΡΓ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ 30/10-1/11/2018

23/10/2018 - 22:59 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
23/10/2018
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (Θ-Ε) ΕΡΓ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ 30/10-1/11/2018
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Παραδόσεις των κάτωθι:

-«Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών» 7ου (Θ-Ε)

-«Γενική Φυτοπαθολογία» 5ου (Ε)

-«Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών» 9ου (Θ-Ε)

-“Ειδική Φυτοπαθολογία” (Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών) 9ου (Θ-Ε)

δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα (από 30/10/2018 έως και 01/11/2018) λόγω συμμετοχής των διδασκόντων στο 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο.

Η αναπλήρωση των διαλέξεων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Εκ του Εργαστηρίου

23/10/2018 - 22:59