ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ_ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

18/10/2018 - 11:57 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
18/10/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ_ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 08.30, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α., θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ  Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου. 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

 

 

18/10/2018 - 11:57