Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών - Εργαστήριο

17/10/2018 - 10:15 -- Sotiris Tjamos
Ημ/νία:
17/10/2018
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών - Εργαστήριο
Προπτυχιακές Σπουδές

Η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος "Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών" θα διεξαχθεί την Τρίτη 23/10 ώρα 11.15 στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Β του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας

17/10/2018 - 10:15