Αναβολή μαθημάτων Στατιστικής για τα Τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

16/10/2018 - 10:07 -- Kyriaki Sotirakoglou
Ημ/νία:
16/10/2018
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Αναβολή μαθημάτων Στατιστικής για τα Τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα της 'Στατιστικής' για τα Τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής δεν θα πραγματοποιηθούν στις 16/10 και στις 17/10, λόγω ασθενείας της  διδάσκουσας.

16/10/2018 - 10:07