ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ(ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

12/10/2018 - 10:47 -- Panagiotis Georgioy
Ημ/νία:
12/10/2018
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
Θέμα:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ(ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)», που αφορούν το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, θα γίνονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου (κτήριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Κάθε εργαστηριακή άσκηση θα γίνεται την 1η  εβδομάδα στους φοιτητές από Αγαλόπουλος έως και Νταλιάνης (τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ1, ΑΦΠ&ΓΜ2, ΑΦΠ&ΓΜ3 και ΑΦΠ&ΓΜ4) και την επόμενη εβδομάδα στους φοιτητές από Παναγιωτόπουλος έως και Χριστόπουλος (τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ5 και ΑΦΠ&ΓΜ6). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου. Έναρξη Πέμπτη 18/10/2018.

Τα τμήματα των εργαστηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

 

 1η  εβδομάδα(Πέμπτη 18/10/2018)

 

14:30 - 16:30

Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ1 και ΑΦΠ&ΓΜ2 (Οι φοιτητές από Αγαλόπουλος έως και Καλογερόπουλος).

 

16:30 - 18:30

Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ3 και ΑΦΠ&ΓΜ4 (Οι φοιτητές από Καπαράκης έως και Νταλιάνης).

 

2η εβδομάδα(επόμενη Πέμπτη 25/10/2018):

 

14:30 - 16:30

Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ5 και ΑΦΠ&ΓΜ6 (Οι φοιτητές από Παναγιωτόπουλος έως και Χριστόπουλος).

12/10/2018 - 10:47