Πρόγραμμα Εργαστηρίων μαθήματος "Ζωοτεχνία" για όλα τα τμήματα, πλην ΕΖΠΥ

11/10/2018 - 12:21 -- Ariadne Loukia Hager
Ημ/νία:
11/10/2018
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Πρόγραμμα Εργαστηρίων μαθήματος "Ζωοτεχνία" για όλα τα τμήματα, πλην ΕΖΠΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την δεύτερη εβδομάδα του εξαμήνου. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων Ζωοτεχνίας βρίσκεται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο για όλο το εξάμηνο και για όλα τα τμήματα. Μπορείτε να βρείτε στον χάρτη που περιλαμβάνεται τον τόπο διεξαγωγής του κάθε εργαστηρίου.

Παρακαλείσθε να τηρείτε την κατανομή των τμημάτων που μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μικρού συνολικού αριθμού των εργαστηρίων (3) θα πρέπει να έχετε παρουσίες σε όλα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε ένα εργαστήριο συνεννοηθείτε με τους διδάσκοντες για δυνατότητα αναπλήρωσης.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλες και όλους!

11/10/2018 - 12:21