Έναρξη διαλέξεων θεωρίας του μαθήματος ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, 9ο Εξάμηνο ΕΦΠ

08/10/2018 - 21:58 -- Anastasia Venieraki
Ημ/νία:
08/10/2018
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας
Θέμα:
Έναρξη διαλέξεων θεωρίας του μαθήματος ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, 9ο Εξάμηνο ΕΦΠ
08/10/2018 - 21:58