Επισκόπηση γραπτών εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Εργαστηρίου Ανατομίας-Φυσιολογίας

08/10/2018 - 19:09 -- Christos Mpalaskas
Ημ/νία:
08/10/2018
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Θέμα:
Επισκόπηση γραπτών εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Εργαστηρίου Ανατομίας-Φυσιολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να δουν τα γραπτά των μαθημάτων (θεωρία κι εργαστήριο)

Ανατομία-Φυσιολογία

Ανατομία

Ιστολογία-Εμβρυολογία

Φυσιολογία

παρακαλούνται να προσέλθουν στο Εργαστήριο την Τρίτη 16 Οκτωβρίου από τις 11:30-13:00.

Οι διδάσκοντες

 

 

08/10/2018 - 19:09