Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

08/10/2018 - 11:58 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
08/10/2018
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Προς:

 

Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

-  κ. Μαριάννα Χατζηδημητρίου, Αναπ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α. (επιβλέπων)

- κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητής Γ.Π.Α

-  κ. Ιωάννη Παπαδάκη, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α

 

Κοιν.:

-  Σύλλογο Φοιτητών

-  Εργαστήρια του Γ.Π.Α.

- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Ευαγγελία Μπασδέκη

Θέμα: «Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης»

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30, στην Αίθουσα Β’ στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ευαγγελίας Μπασδέκη, με θέμα: «Μεθυλίωση σε δαφορετικούς ιστούς και σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια στην ελιά-ποικιλία «Κορωνεΐκη»”.

 

ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων

Τμ. Βιοτεχνολογίας

08/10/2018 - 11:58