ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ

04/10/2018 - 15:58 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
04/10/2018
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Αύγουστος Πανταζίδης θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Ορυκτοχημική και γεωχημική μελέτη ηφαιστειακών πετρωμάτων νήσου Σαντορίνης: συσχέτιση με γήινα ανάλογα του πλανήτη Αρη», με επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Ι. Μπαζιώτη, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Γεωλογίας-Ορυκτολογίας.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

04/10/2018 - 15:58