Εναρξη θεωρίας και εργαστηρίου για "Φυσικοχημεία Τροφίμων" (επιλογής 9ου, ΕΤΔΑ)

04/10/2018 - 15:31 -- Vassiliki Evangeliou
Ημ/νία:
04/10/2018
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Θέμα:
Εναρξη θεωρίας και εργαστηρίου για "Φυσικοχημεία Τροφίμων" (επιλογής 9ου, ΕΤΔΑ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλώ ενημερωθείτε απο το συνημμένο αρχείο.

04/10/2018 - 15:31