ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

02/10/2018 - 12:28 -- Dimosthenis Nik...
Ημ/νία:
02/10/2018
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» του 3ου εξαμήνου  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

θα γίνονται σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

Απο το Εργαστήριο

02/10/2018 - 12:28