ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι (7o εξάμηνο)_ΤΕΤΔΑ