ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5ο εξ.)

01/10/2018 - 16:08 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
01/10/2018
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Θέμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5ο εξ.)
Προπτυχιακές Σπουδές

 

Το Εργαστήριο Συντήρησης Τροφίμων θα ξεκινήσει την Τρίτη 09/10/2018 στις 16:30 στο Β' Αµφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου.

 

Εκ του Εργαστηρίου

Α/Α: 
3
01/10/2018 - 16:08