Εργασίες Συντήρησης Βλάβες

Διακοπή ρεύματος

23/02/2022 - 12:39 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
23/02/2022
Θέμα:
Διακοπή ρεύματος

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24-02-2022 από τις 9:00 π.μ. λόγο εργασιών συντήρησης 

στον υποσταθμό της ΔΕΗ και τη γεννήτρια δεν θα λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές

(Η/Υ, τηλέφωνα κλπ) των Τμημάτων της Άμφισσας. 

23/02/2022 - 12:39