Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημ/νία Τροποποίησης:
04/04/2017
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (email, e-class, σύστημα ανακοινώσεων κ.α.).

Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού (pdf, word).

Όροι χρήσης.

Ρυθμίστε ένα mail-client: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Thunderbird

Χρησιμοποιήστε ένα Web Mail-Client: webmail ΓΠΑ.

Οδηγίες για ρύθμιση email σε android.

Ημ/νια Ανάρτησης:
21/02/2014 - 12:35