Απολογισμός Τ.Δ.Δ. 2014

Ημ/νία Τροποποίησης:
14/05/2015
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Απολογισμός Τ.Δ.Δ. 2014

Το Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή κοινότητα για τα έργα δομημένης καλωδίωσης που έχουν πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του, ή βρίσκονται υπό εξέλιξη, κατά τη χρονική περίοδο 2007 έως σήμερα.

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
19/02/2014 - 14:14