Καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου

12/05/2014 - 13:10 -- Διαχειριστής Συ...
Ημ/νία:
17/09/2014
Πρυτανεία
Θέμα:
Καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως, ήδη, γνωρίζετε η σύμβαση για την καθαριότητα στα κτήρια του Πανεπιστημίου έχει λήξει και η διαδικασία για την ανάδειξη νέου Αναδόχου Καθαρισμού  βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε, για όσο διάστημα δεν θα έχουμε συνεργεία καθαριότητα, να φροντίσετε ώστε οι χώροι του Πανεπιστημίου μας να κρατηθούν όσο το δυνατόν καθαρότεροι, μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση με τον νέο Ανάδοχο.

 

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπρύτανης

Γεώργιος Παπαδάκης

12/05/2014 - 13:10