Αναστολή εκπαιδευτικών διαδικασιών λόγω φοιτητικών εκλογών

08/05/2014 - 11:12 -- Δημήτριος Φραγκούλης
Ημ/νία:
08/05/2014
Πρυτανεία
Θέμα:
Αναστολή εκπαιδευτικών διαδικασιών λόγω φοιτητικών εκλογών

Επισυνάπτεται η ανακοίνση του Αντιπρύτανη κ. Επαμεινώνδα Παπλωματά.

08/05/2014 - 11:12